دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

دور آهسته گلوله: شلیک با کلت کمری

دور آهسته
برچسب ها: دور آهسته،   کند،   گلوله،   تفنگ،   slow motion،  
۲۴۰۲ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دیدگاه ها