دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

دور آهسته گلوله: شلیک با کلت کمری

دور آهسته
برچسب ها: دور آهسته،   کند،   گلوله،   تفنگ،   slow motion،  
۱۳۵۵ نمایش
منتشر شده در: شش ماه پیش

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دیدگاه ها

صناملک

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه