دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

دستگاه‌ها چطور کار می‌کنند؟ (1)

۵۱۹ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

مجموعه ویدیوهایی که تحت عنوان «دستگاه‌ها چطور کار می‌کنند؟» گردآوری شده نمایشی از چگونگی کارکردن دستگاه‌های مختلف صنعتی و تولیدی را به شما نشان می‌دهند. برش‌های صنعتی و بسته‌بندی محصولات بخشی از نمایش این ویدیو است.

دیدگاه ها

بازی خورها

کانال پیشنهادی برای شما
۱۳:۲۸

Minecraft | Minigames!

بازی خورها شش ماه پیش ۶۱ بازدید
۱۵:۴۷

Minecraft | Minigames!

بازی خورها شش ماه پیش ۶۱ بازدید
۱۷:۴۲

Minecraft | Minigames!

بازی خورها شش ماه پیش ۶۱ بازدید
۱۶:۵۹

Minecraft | Minigames!

بازی خورها شش ماه پیش ۶۱ بازدید
۱۸:۱۳

Minecraft | Minigames!

بازی خورها شش ماه پیش ۶۲ بازدید
۱۳:۵۰

Minecraft | Minigames!

بازی خورها شش ماه پیش ۶۲ بازدید
مشاهده همه