دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

خلاقیت در خلق ایده‌های جدید

۱۱۸۳ نمایش
منتشر شده در: یازده ماه پیش

دستگاه‌های تولیدی همواره کارکردهای متفاوت و متنوعی داشته و دارند، در این ویدیو باهم می‌بی‌نیم که چه طور با کمی ابتکار و خلاقیت می‌توانیم از وسایل اطرافمان بهترین استفاده را داشته باشیم.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۴:۱۱

ساختنی‌ها: کیک

ساختنی ها یازده ماه پیش ۳۹۹ بازدید
۷:۴۴

قطار و راه آهن مدل شماره 20

قطار مدل یازده ماه پیش ۳۹۸ بازدید
مشاهده همه

aaj

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه