دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

خلاقیت در خلق ایده‌های جدید

۱۴۳۶ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

دستگاه‌های تولیدی همواره کارکردهای متفاوت و متنوعی داشته و دارند، در این ویدیو باهم می‌بی‌نیم که چه طور با کمی ابتکار و خلاقیت می‌توانیم از وسایل اطرافمان بهترین استفاده را داشته باشیم.

دیدگاه ها