دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی افغانی: گلچینی زیبا و بی‌کلام

۹۸۶ نمایش
منتشر شده در: هفت ماه پیش

گلچینی از موسیقی زیبا و بی کلام سرزمین تاریخی افغانستان

دیدگاه ها

دیرین دیرین

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۲۰

شعبده بازیدن

دیرین دیرین چهار ماه پیش ۳۷ بازدید
۱:۱۱

اسم طولانی

دیرین دیرین چهار ماه پیش ۳۷ بازدید
۱:۱۵

دهقان فناکار

دیرین دیرین چهار ماه پیش ۳۶ بازدید
۱:۱۵

اتوبوس

دیرین دیرین چهار ماه پیش ۳۶ بازدید
۱:۱۰

پارچه احترام دار

دیرین دیرین چهار ماه پیش ۳۶ بازدید
۱:۲۰

پشیمان ازی ...

دیرین دیرین چهار ماه پیش ۳۵ بازدید
مشاهده همه