دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی افغانی: سفر

۴۵۲ نمایش
منتشر شده در: هشت ماه پیش

گلچینی از موسیقی زیبا و بی کلام سرزمین تاریخی افغانستان

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه

بولک و لولک

کانال پیشنهادی برای شما
۹:۱۷

Bolek and Lolek - India

بولک و لولک هشت ماه پیش ۲۱۳ بازدید
۸:۵۹

Bolek and Lolek - Canada

بولک و لولک هشت ماه پیش ۲۱۹ بازدید
۹:۱۴

Bolek and Lolek - South America

بولک و لولک هشت ماه پیش ۲۲۸ بازدید
۹:۱۶

Bolek and Lolek - The Arctic

بولک و لولک هشت ماه پیش ۲۶۱ بازدید
مشاهده همه