دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی افغانی: همایون سخی و استاد آصف

۳۸۲ نمایش
منتشر شده در: شش ماه پیش

گلچینی از موسیقی زیبا و بی کلام سرزمین تاریخی افغانستان

دیدگاه ها

دیرین دیرین

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۱۷

فیش تو بوق

دیرین دیرین سه ماه پیش ۲۶ بازدید
۱:۲۰

پشیمان ازی ...

دیرین دیرین سه ماه پیش ۲۷ بازدید
۱:۸

اختراع لامپ

دیرین دیرین سه ماه پیش ۲۷ بازدید
۱:۱۶

نوشش

دیرین دیرین سه ماه پیش ۲۸ بازدید
۱:۲۰

تاریخ مصرف

دیرین دیرین سه ماه پیش ۲۹ بازدید
۱:۲۴

مرگ وی

دیرین دیرین سه ماه پیش ۲۹ بازدید
مشاهده همه