دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی افغانی

۶۶۲ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

گلچینی از موسیقی زیبا و بی کلام سرزمین تاریخی افغانستان

دیدگاه ها

چرای بزرگ

کانال پیشنهادی برای شما
۲۹:۵۷

چرای بزرگ - قسمت 46

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۸۰ بازدید
۰:۳۰:۰

چرای بزرگ - قسمت 15

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۸۰ بازدید
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 10

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۸۱ بازدید
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 43

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۸۵ بازدید
۲۹:۵۷

چرای بزرگ - قسمت 19

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۸۷ بازدید
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 41

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۸۹ بازدید
مشاهده همه