دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل ۱ توماس و کامیون‌ها

۲۹۶ نمایش
منتشر شده در: شش ماه پیش

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

دیدگاه ها

دیرین دیرین

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۱۷

قلیان، گلیان

دیرین دیرین سه ماه پیش ۸۲ بازدید
۱:۹

ساعت کاری

دیرین دیرین سه ماه پیش ۸۳ بازدید
۱:۱۵

ماچ

دیرین دیرین سه ماه پیش ۸۴ بازدید
۱:۲۰

عزم جذب

دیرین دیرین سه ماه پیش ۸۴ بازدید
۱:۱۵

مذاکرات

دیرین دیرین سه ماه پیش ۸۵ بازدید
۱:۱۶

نان سنگک

دیرین دیرین سه ماه پیش ۸۵ بازدید
مشاهده همه