دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 14

۳۴۱ نمایش
منتشر شده در: هشت ماه پیش

ویدوهای دیدنی از مانورها و تمرین‌های نظامی روسیه در این لیست برای شما گردآوری شده‌اند. تجهیزات ویژه و نیروهای کارآمد و باانگیزه از ویژگی‌های ارتش روسیه هستند. آن‌ها تمرین‌های سختی را پشت سر می‌گذارند.

دیدگاه ها

کیپر (Kipper)

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 5

کیپر (Kipper) هشت ماه پیش ۴۰۳ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 4

کیپر (Kipper) هشت ماه پیش ۳۷۳ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 32

کیپر (Kipper) هشت ماه پیش ۳۴۸ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 20

کیپر (Kipper) هشت ماه پیش ۳۴۱ بازدید
۷:۳۷

کی‌پر: فصل 1 قسمت 1

کیپر (Kipper) هشت ماه پیش ۳۲۸ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 1

کیپر (Kipper) هشت ماه پیش ۳۲۳ بازدید
مشاهده همه