دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 134

۲۷۶ نمایش
منتشر شده در: شش ماه پیش

ویدوهای دیدنی از مانورها و تمرین‌های نظامی روسیه در این لیست برای شما گردآوری شده‌اند. تجهیزات ویژه و نیروهای کارآمد و باانگیزه از ویژگی‌های ارتش روسیه هستند. آن‌ها تمرین‌های سختی را پشت سر می‌گذارند.

دیدگاه ها

آدبادز

کانال پیشنهادی برای شما
۴۶

آدبادز: پوگو و فیوز

آدبادز شش ماه پیش ۲۶۸ بازدید
۵۴

آدبادز: ادرار شبانه

آدبادز هفت ماه پیش ۲۶۹ بازدید
۳۸

آدبادز: بچه بابلز و فیوز

آدبادز هفت ماه پیش ۲۷۲ بازدید
۴۲

آدبادز: میوه

آدبادز شش ماه پیش ۲۸۳ بازدید
مشاهده همه