دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 69

۴۵۰ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

ویدوهای دیدنی از مانورها و تمرین‌های نظامی روسیه در این لیست برای شما گردآوری شده‌اند. تجهیزات ویژه و نیروهای کارآمد و باانگیزه از ویژگی‌های ارتش روسیه هستند. آن‌ها تمرین‌های سختی را پشت سر می‌گذارند.

دیدگاه ها

پت و مت

کانال پیشنهادی برای شما
۸:۱۱

پت و مت: قسمت 17

پت و مت یک سال پیش ۶۱۵ بازدید
۸:۲۵

پت و مت: قسمت 53

پت و مت یک سال پیش ۵۸۷ بازدید
۷:۴۴

پت و مت: قسمت 40

پت و مت یک سال پیش ۵۳۴ بازدید
۹:۸

پت و مت: قسمت 8

پت و مت یک سال پیش ۵۳۱ بازدید
۷:۱

پت و مت: قسمت 35

پت و مت یک سال پیش ۵۱۳ بازدید
۰:۷:۰

پت و مت: قسمت 21

پت و مت یک سال پیش ۵۰۹ بازدید
مشاهده همه