دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 122

۵۰۳ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

ویدوهای دیدنی از مانورها و تمرین‌های نظامی روسیه در این لیست برای شما گردآوری شده‌اند. تجهیزات ویژه و نیروهای کارآمد و باانگیزه از ویژگی‌های ارتش روسیه هستند. آن‌ها تمرین‌های سختی را پشت سر می‌گذارند.

دیدگاه ها

پپا پیگ

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۵۵

Peppa Pig - Fancy dress costumes (clip)

پپا پیگ دو سال پیش ۲۸۳ بازدید
۱:۵۷

Peppa Pig - Ice cream (clip)

پپا پیگ دو سال پیش ۲۸۴ بازدید
۴۶

Peppa Pig - Daddy Pig's secret box (clip)

پپا پیگ دو سال پیش ۲۸۵ بازدید
۲:۸

Peppa Pig - The egg hunt (clip)

پپا پیگ دو سال پیش ۲۸۶ بازدید
۱:۳۶

Peppa Pig - School bus trip (clip)

پپا پیگ دو سال پیش ۲۸۹ بازدید
مشاهده همه