دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 53

۶۰۴ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

ویدوهای دیدنی از مانورها و تمرین‌های نظامی روسیه در این لیست برای شما گردآوری شده‌اند. تجهیزات ویژه و نیروهای کارآمد و باانگیزه از ویژگی‌های ارتش روسیه هستند. آن‌ها تمرین‌های سختی را پشت سر می‌گذارند.

دیدگاه ها

لاروا

کانال پیشنهادی برای شما
۲:۱

کارتون لاروا: قسمت 21

لاروا دو سال پیش ۵۹۲ بازدید
۲:۱

کارتون لاروا: قسمت 11

لاروا دو سال پیش ۵۷۰ بازدید
۲:۱

کارتون لاروا: قسمت 24

لاروا دو سال پیش ۵۱۱ بازدید
۲:۱

کارتون لاروا: قسمت 30

لاروا دو سال پیش ۶۲۰ بازدید
۲:۱

کارتون لاروا: فصل 1 قسمت 1

لاروا دو سال پیش ۵۹۴ بازدید
۲:۱

کارتون لاروا: قسمت 13

لاروا دو سال پیش ۵۹۲ بازدید
مشاهده همه