دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 5

۴۴۱ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

ویدوهای دیدنی از مانورها و تمرین‌های نظامی روسیه در این لیست برای شما گردآوری شده‌اند. تجهیزات ویژه و نیروهای کارآمد و باانگیزه از ویژگی‌های ارتش روسیه هستند. آن‌ها تمرین‌های سختی را پشت سر می‌گذارند.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه

پت و مت

کانال پیشنهادی برای شما
۸:۳۸

پت و مت: قسمت 14

پت و مت دو سال پیش ۵۴۹ بازدید
۷:۱

پت و مت: قسمت 35

پت و مت دو سال پیش ۵۷۲ بازدید
۰:۷:۰

پت و مت: قسمت 21

پت و مت دو سال پیش ۵۸۴ بازدید
۹:۸

پت و مت: قسمت 7

پت و مت دو سال پیش ۵۸۵ بازدید
۹:۸

پت و مت: قسمت 8

پت و مت دو سال پیش ۶۱۵ بازدید
۷:۴۴

پت و مت: قسمت 40

پت و مت دو سال پیش ۶۱۷ بازدید
مشاهده همه