دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 45

۵۱۷ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

ویدوهای دیدنی از مانورها و تمرین‌های نظامی روسیه در این لیست برای شما گردآوری شده‌اند. تجهیزات ویژه و نیروهای کارآمد و باانگیزه از ویژگی‌های ارتش روسیه هستند. آن‌ها تمرین‌های سختی را پشت سر می‌گذارند.

دیدگاه ها

چرای بزرگ

کانال پیشنهادی برای شما
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 10

چرای بزرگ دو سال پیش ۳۱۷ بازدید
۰:۳۰:۰

چرای بزرگ - قسمت 15

چرای بزرگ دو سال پیش ۳۱۶ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 8

چرای بزرگ دو سال پیش ۳۱۴ بازدید
۲۹:۵۷

چرای بزرگ - قسمت 42

چرای بزرگ دو سال پیش ۳۱۳ بازدید
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 49

چرای بزرگ دو سال پیش ۳۱۳ بازدید
۲۹:۵۷

چرای بزرگ - قسمت 19

چرای بزرگ دو سال پیش ۳۱۰ بازدید
مشاهده همه