دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 2

۵۲۰ نمایش
منتشر شده در: ده ماه پیش

ویدوهای دیدنی از مانورها و تمرین‌های نظامی روسیه در این لیست برای شما گردآوری شده‌اند. تجهیزات ویژه و نیروهای کارآمد و باانگیزه از ویژگی‌های ارتش روسیه هستند. آن‌ها تمرین‌های سختی را پشت سر می‌گذارند.

دیدگاه ها

بولک و لولک

کانال پیشنهادی برای شما
۹:۱۶

Bolek and Lolek - The Arctic

بولک و لولک ده ماه پیش ۳۰۲ بازدید
۹:۱۴

Bolek and Lolek - South America

بولک و لولک ده ماه پیش ۲۷۷ بازدید
۸:۵۹

Bolek and Lolek - Canada

بولک و لولک ده ماه پیش ۲۷۰ بازدید
۹:۱۷

Bolek and Lolek - India

بولک و لولک ده ماه پیش ۲۵۱ بازدید
مشاهده همه