دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 22

۳۶۳ نمایش
منتشر شده در: دوازده ماه پیش

ویدوهای دیدنی از مانورها و تمرین‌های نظامی روسیه در این لیست برای شما گردآوری شده‌اند. تجهیزات ویژه و نیروهای کارآمد و باانگیزه از ویژگی‌های ارتش روسیه هستند. آن‌ها تمرین‌های سختی را پشت سر می‌گذارند.

دیدگاه ها

اسکار

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۸

کارتون اسکار: قسمت ۴۸

اسکار یازده ماه پیش ۲۸۵ بازدید
۷:۶

کارتون اسکار: قسمت ۴۵

اسکار یازده ماه پیش ۲۸۲ بازدید
۷:۸

کارتون اسکار: قسمت ۶۹

اسکار یازده ماه پیش ۲۷۹ بازدید
۷:۵

کارتون اسکار: قسمت ۱۴

اسکار یازده ماه پیش ۲۷۸ بازدید
مشاهده همه