دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 168

۲۷۷ نمایش
منتشر شده در : چهار ماه پیش

ویدوهای دیدنی از مانورها و تمرین‌های نظامی روسیه در این لیست برای شما گردآوری شده‌اند. تجهیزات ویژه و نیروهای کارآمد و باانگیزه از ویژگی‌های ارتش روسیه هستند. آن‌ها تمرین‌های سختی را پشت سر می‌گذارند.

دیدگاه ها

پپا پیگ

کانال پیشنهادی برای شما
۵۸

Peppa Pig - The long jump (clip)

پپا پیگ چهار ماه پیش ۶۸ بازدید
۱:۵۷

Peppa Pig - The holiday house (clip)

پپا پیگ چهار ماه پیش ۶۸ بازدید
۱:۴۲

Peppa Pig - At the beach (clip)

پپا پیگ چهار ماه پیش ۶۹ بازدید
۱:۵۵

Peppa Pig - Windy Autumn day (clip)

پپا پیگ چهار ماه پیش ۶۹ بازدید
۲:۲۳

Peppa Pig - Growing strawberries (clip)

پپا پیگ چهار ماه پیش ۶۹ بازدید
۱:۱۱

Peppa Pig - Message in a bottle (clip)

پپا پیگ چهار ماه پیش ۶۹ بازدید
مشاهده همه