دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 113

۴۵۳ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

ویدوهای دیدنی از مانورها و تمرین‌های نظامی روسیه در این لیست برای شما گردآوری شده‌اند. تجهیزات ویژه و نیروهای کارآمد و باانگیزه از ویژگی‌های ارتش روسیه هستند. آن‌ها تمرین‌های سختی را پشت سر می‌گذارند.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه

پت و مت

کانال پیشنهادی برای شما
۸:۵۸

پت و مت: قسمت 11

پت و مت دو سال پیش ۶۰۰ بازدید
۸:۵۸

پت و مت: قسمت 10

پت و مت دو سال پیش ۶۱۳ بازدید
۸:۱۳

پت و مت: قسمت 52

پت و مت دو سال پیش ۶۲۹ بازدید
۶:۵۱

پت و مت: قسمت 24

پت و مت یک سال پیش ۶۳۳ بازدید
۰:۸:۰

پت و مت: قسمت 49

پت و مت یک سال پیش ۶۳۴ بازدید
۷:۱

پت و مت: قسمت 30

پت و مت یک سال پیش ۶۶۴ بازدید
مشاهده همه