دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 167

۴۷۴ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

ویدوهای دیدنی از مانورها و تمرین‌های نظامی روسیه در این لیست برای شما گردآوری شده‌اند. تجهیزات ویژه و نیروهای کارآمد و باانگیزه از ویژگی‌های ارتش روسیه هستند. آن‌ها تمرین‌های سختی را پشت سر می‌گذارند.

دیدگاه ها

آشپزی

کانال پیشنهادی برای شما
۲۹:۱۳

لذت آشپزی

آشپزی یک سال پیش ۱۷۱ بازدید
۷:۵۷

لذت آشپزی سنتی

آشپزی یک سال پیش ۱۷۰ بازدید
۸:۲

لذت آشپزی سنتی

آشپزی یک سال پیش ۱۶۹ بازدید
۷:۴۳

لذت آشپزی

آشپزی یک سال پیش ۱۶۹ بازدید
۱۱:۲۰

لذت آشپزی سنتی

آشپزی یک سال پیش ۱۶۸ بازدید
۴:۱۵

لذت آشپزی سنتی

آشپزی یک سال پیش ۱۶۸ بازدید
مشاهده همه