دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 57

۵۰۶ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

ویدوهای دیدنی از مانورها و تمرین‌های نظامی روسیه در این لیست برای شما گردآوری شده‌اند. تجهیزات ویژه و نیروهای کارآمد و باانگیزه از ویژگی‌های ارتش روسیه هستند. آن‌ها تمرین‌های سختی را پشت سر می‌گذارند.

دیدگاه ها

رکسیو

کانال پیشنهادی برای شما
۹:۱۴

رکسیو - قسمت 4

رکسیو یک سال پیش ۱۵۴ بازدید
۰:۱۰:۰

رکسیو - قسمت 39

رکسیو یک سال پیش ۱۵۵ بازدید
۹:۳۶

رکسیو - قسمت 19

رکسیو یک سال پیش ۱۵۶ بازدید
۷:۴۰

رکسیو - قسمت 59

رکسیو یک سال پیش ۱۵۷ بازدید
۹:۵۲

رکسیو - قسمت 21

رکسیو یک سال پیش ۱۵۸ بازدید
۵:۸

رکسیو - قسمت 77

رکسیو یک سال پیش ۱۵۸ بازدید
مشاهده همه