دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 84

۳۵۶ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

ویدوهای دیدنی از مانورها و تمرین‌های نظامی روسیه در این لیست برای شما گردآوری شده‌اند. تجهیزات ویژه و نیروهای کارآمد و باانگیزه از ویژگی‌های ارتش روسیه هستند. آن‌ها تمرین‌های سختی را پشت سر می‌گذارند.

دیدگاه ها

دیرین دیرین

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۱۶

نان سنگک

دیرین دیرین دوازده ماه پیش ۱۳۶ بازدید
۱:۱۸

کجا ؟

دیرین دیرین دوازده ماه پیش ۱۳۶ بازدید
۱:۸

مانستن 2

دیرین دیرین دوازده ماه پیش ۱۳۶ بازدید
۱:۱۱

هندانه

دیرین دیرین دوازده ماه پیش ۱۳۶ بازدید
۱:۱۶

یخاچیل

دیرین دیرین دوازده ماه پیش ۱۳۷ بازدید
۱:۱۶

ملاقات در ایستگاه

دیرین دیرین دوازده ماه پیش ۱۳۸ بازدید
مشاهده همه