دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 128

۲۷۶ نمایش
منتشر شده در: هفت ماه پیش

ویدوهای دیدنی از مانورها و تمرین‌های نظامی روسیه در این لیست برای شما گردآوری شده‌اند. تجهیزات ویژه و نیروهای کارآمد و باانگیزه از ویژگی‌های ارتش روسیه هستند. آن‌ها تمرین‌های سختی را پشت سر می‌گذارند.

دیدگاه ها

پپا پیگ

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۵۵

Peppa Pig - Windy Autumn day (clip)

پپا پیگ هفت ماه پیش ۱۰۲ بازدید
۲:۱

Peppa Pig - Windy Castle (clip)

پپا پیگ هفت ماه پیش ۱۰۳ بازدید
۱:۴۵

Peppa Pig - Rainbow (clip)

پپا پیگ هفت ماه پیش ۱۰۴ بازدید
۲:۲۲

Peppa Pig - Sun, sea, and snow (clip)

پپا پیگ هفت ماه پیش ۱۰۴ بازدید
۲:۴

Peppa Pig - Numbers (clip)

پپا پیگ هفت ماه پیش ۱۰۴ بازدید
۱:۳۴

Peppa Pig - Holiday in the sun (clip)

پپا پیگ هفت ماه پیش ۱۰۵ بازدید
مشاهده همه