دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 114

۲۷۷ نمایش
منتشر شده در: چهار ماه پیش

ویدوهای دیدنی از مانورها و تمرین‌های نظامی روسیه در این لیست برای شما گردآوری شده‌اند. تجهیزات ویژه و نیروهای کارآمد و باانگیزه از ویژگی‌های ارتش روسیه هستند. آن‌ها تمرین‌های سختی را پشت سر می‌گذارند.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۵:۵۲

تیراندازی با کمان لارس اندرسن

پنج ماه پیش ۱۰۷۵ بازدید
۱:۰:۱۰

صدا های آرامش بخش طبیعی

آرامش پنج ماه پیش ۱۰۲۸ بازدید
مشاهده همه

پت و مت

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۱

پت و مت: قسمت 34

پت و مت چهار ماه پیش ۳۳۲ بازدید
۶:۴۹

پت و مت: قسمت 25

پت و مت چهار ماه پیش ۳۳۵ بازدید
۸:۲۲

پت و مت: قسمت 42

پت و مت چهار ماه پیش ۳۶۱ بازدید
۸:۴

پت و مت: قسمت 55

پت و مت چهار ماه پیش ۴۵۴ بازدید
۰:۷:۰

پت و مت: قسمت 46

پت و مت چهار ماه پیش ۴۵۹ بازدید
۷:۵۰

پت و مت: قسمت 54

پت و مت چهار ماه پیش ۴۶۶ بازدید
مشاهده همه