دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش توان تانک‌های روسی

۳۰۴ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

ویدیوهایی که در این مجموعه گردآوری شده‌اند بزرگترین مانورها و تمرین‌های نظامی ارتش روسیه را در سطح بین المللی نمایش می‌دهد. مانورهای نظامی یا رزمایش (رزم + آزمایش) نشان دادن توانمندی نیروهای مسلح هر کشور در عرصه بین المللی است. می‌بی‌نیم این ویدیوها را گردهم جمع‌آوری کرده و شما می‌توانید با مشاهده و دنبال کردن این ویدیوها با تکنولوژی و تجهیزات به کار رفته ارتش روسیه بیشتر آشنا شوید.

دیدگاه ها

بازی خورها

کانال پیشنهادی برای شما
۱۲:۲۱

Minecraft | Minigames!

بازی خورها شش ماه پیش ۷۶ بازدید
۱۴:۲۰

Minecraft | Minigames!

بازی خورها شش ماه پیش ۷۷ بازدید
۹:۵۱

Minecraft | Minigames!

بازی خورها شش ماه پیش ۷۷ بازدید
۸:۶

Minecraft | Minigames!

بازی خورها شش ماه پیش ۷۷ بازدید
۰:۱۱:۰

Minecraft | Minigames!

بازی خورها شش ماه پیش ۷۷ بازدید
۱۲:۵۷

Minecraft | Minigames!

بازی خورها شش ماه پیش ۷۷ بازدید
مشاهده همه