دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 138

۳۰۵ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

ویدوهای دیدنی از مانورها و تمرین‌های نظامی روسیه در این لیست برای شما گردآوری شده‌اند. تجهیزات ویژه و نیروهای کارآمد و باانگیزه از ویژگی‌های ارتش روسیه هستند. آن‌ها تمرین‌های سختی را پشت سر می‌گذارند.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 15

شاون د شیپ پنج ماه پیش ۱۰۹۴ بازدید
۲:۲۲

دستور تهیه: میرزا قاسمی

آشپزی شش ماه پیش ۱۰۷۹ بازدید
مشاهده همه

آشپزی

کانال پیشنهادی برای شما
۴:۴

دستور تهیه: تارت میوه

آشپزی شش ماه پیش ۷۹۵ بازدید
۱:۳۷

دستور تهیه: سس ترب کوهی

آشپزی شش ماه پیش ۸۰۳ بازدید
۲:۵

دستور تهیه: سالاد الویه

آشپزی شش ماه پیش ۸۰۳ بازدید
۱:۴۴

دستور تهیه: سس چیلی

آشپزی شش ماه پیش ۸۵۱ بازدید
مشاهده همه