دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 107

۳۱۰ نمایش
منتشر شده در: دوازده ماه پیش

ویدوهای دیدنی از مانورها و تمرین‌های نظامی روسیه در این لیست برای شما گردآوری شده‌اند. تجهیزات ویژه و نیروهای کارآمد و باانگیزه از ویژگی‌های ارتش روسیه هستند. آن‌ها تمرین‌های سختی را پشت سر می‌گذارند.

دیدگاه ها

چرای بزرگ

کانال پیشنهادی برای شما
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 37

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۵۰ بازدید
۲۹:۵۷

چرای بزرگ - قسمت 47

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۴۹ بازدید
۲۹:۵۷

چرای بزرگ - قسمت 12

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۴۹ بازدید
۲۹:۵۵

چرای بزرگ - قسمت 5

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۴۹ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 25

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۴۳ بازدید
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 50

چرای بزرگ یک سال پیش ۱۴۳ بازدید
مشاهده همه