دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مانور و تمرین‌های نظامی روسیه: مانور شماره 31

۵۵۲ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

ویدوهای دیدنی از مانورها و تمرین‌های نظامی روسیه در این لیست برای شما گردآوری شده‌اند. تجهیزات ویژه و نیروهای کارآمد و باانگیزه از ویژگی‌های ارتش روسیه هستند. آن‌ها تمرین‌های سختی را پشت سر می‌گذارند.

دیدگاه ها

آشپزی

کانال پیشنهادی برای شما
۱۱:۳۲

لذت آشپزی

آشپزی دو سال پیش ۱۸۵ بازدید
۴:۱۷

لذت آشپزی سنتی

آشپزی دو سال پیش ۱۸۶ بازدید
۷:۵۷

لذت آشپزی سنتی

آشپزی دو سال پیش ۱۸۷ بازدید
۷:۳۹

لذت آشپزی

آشپزی دو سال پیش ۱۸۸ بازدید
۴۴

اسموتی میوه‌ای یخی

آشپزی یک سال پیش ۱۸۹ بازدید
۱۲:۴۳

لذت آشپزی سنتی

آشپزی دو سال پیش ۱۹۰ بازدید
مشاهده همه