دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

قطار و راه آهن مدل شماره 89

۴۲۸ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

مدل سازی خطوط راه‌آهن یا Rail Transport Modelling یا Model Railroading یک علاقمندی پر طرفدار در کشورهای مختلف دنیا است. در این مدل سازی یک خط آهن کامل در ابعاد بسیار کوچک و بصورت مدل ساخته می‌شود. این خط آهن مدل شده کوچک، شامل لوکوموتیوها، واگن‌ها، ماشین‌ها، خطوط راه آهن، مناظر و مانند آنها است.
خطوط راه آهن مدل امروزه بسیار به واقعیت نزدیک شده‌اند و بیشتر به بازسازی ایستگاه‌ها یا خطوط قطار واقعی می‌پردازند.

دیدگاه ها

دیرین دیرین

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۱۵

پدرچون

دیرین دیرین ده ماه پیش ۶۹ بازدید
۱:۱۷

فیش تو بوق

دیرین دیرین ده ماه پیش ۶۹ بازدید
۱:۱۶

گزارش گریدن

دیرین دیرین ده ماه پیش ۶۹ بازدید
۱:۱۰

جنگ

دیرین دیرین ده ماه پیش ۶۹ بازدید
۱:۱۶

گرانی

دیرین دیرین ده ماه پیش ۶۸ بازدید
۱:۹

ورزش همگانی

دیرین دیرین ده ماه پیش ۶۸ بازدید
مشاهده همه