دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

راه آهن مدل کلرادو (3 از 3)

۳۷۶ نمایش
منتشر شده در: دوازده ماه پیش

مدل سازی خطوط راه‌آهن یا Rail Transport Modelling یا Model Railroading یک علاقمندی پر طرفدار در کشورهای مختلف دنیا است. در این مدل سازی یک خط آهن کامل در ابعاد بسیار کوچک و بصورت مدل ساخته می‌شود. این خط آهن مدل شده کوچک، شامل لوکوموتیوها، واگن‌ها، ماشین‌ها، خطوط راه آهن، مناظر و مانند آنها است.
خطوط راه آهن مدل امروزه بسیار به واقعیت نزدیک شده‌اند و بیشتر به بازسازی ایستگاه‌ها یا خطوط قطار واقعی می‌پردازند.

دیدگاه ها

شاون د شیپ

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 15

شاون د شیپ دوازده ماه پیش ۱۲۸۸ بازدید
۰:۷:۰

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 2

شاون د شیپ دوازده ماه پیش ۱۱۱۲ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 1 قسمت 7

شاون د شیپ دوازده ماه پیش ۷۲۳ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 14

شاون د شیپ دوازده ماه پیش ۷۲۱ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 28

شاون د شیپ دوازده ماه پیش ۶۸۷ بازدید
۰:۷:۰

شاون د شیپ: فصل 1 قسمت 30

شاون د شیپ دوازده ماه پیش ۶۲۴ بازدید
مشاهده همه