دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آلفابلاکز: سری 3 این قسمت آرزو

۳۶۵ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

آلفابلاکز (Alphablocks) ماجراهای حروف الفبای انگلیسی است. هر حرف، یک شخصیت متفاوت دارد و حروف الفبا در کنار یکدیگر به کودکان کلمات انگلیسی را آموزش می‌دهند.
در سرزمین الفبا، هر زمان که حروف کلمه‌ی تازه‌ای را بسازند، آن کلمه به واقعیت تبدیل می‌شود و با خود ماجراهای فراوانی را به همراه می‌آورد. این ماجراها به کودکان آموزش می‌دهند که چطور به درستی بنویسند و بخوانند.

دیدگاه ها

تصادفی در کانال آلفابلاکز

کانال پیشنهادی برای شما
۵:۶

آلفابلاکز: سری 3 مرد یخی

آلفابلاکز دوازده ماه پیش ۳۸۸ بازدید
۳:۳

آلفابلاکز: فصل 1 قسمت 1

آلفابلاکز دوازده ماه پیش ۳۸۹ بازدید
۳:۶

آلفابلاکز: سری 1 قسمت 3

آلفابلاکز دوازده ماه پیش ۳۹۲ بازدید
۵:۹

آلفابلاکز: سری 3 قسمت 5

آلفابلاکز دوازده ماه پیش ۳۹۷ بازدید
مشاهده همه