دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مستند چگونه ساخته می‌شود: How It’s Made log flume

۲۴۱ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

باهم نحوه ساخته شدن و کارکردن چیزهای مختلف رو میبینیم

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۳۹

ساختنی‌ها: کیک بستنی

ساختنی ها پنج ماه پیش ۲۷۸ بازدید
۲۹

ساختنی‌ها: قهوه‌ساز

ساختنی ها پنج ماه پیش ۲۷۷ بازدید
۱:۷

ساختنی‌ها: ریل دوربین

ساختنی ها پنج ماه پیش ۲۷۶ بازدید
۲:۵۲

دستور تهیه: نان بربری

آشپزی شش ماه پیش ۲۷۶ بازدید
مشاهده همه