دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مستند چگونه ساخته می‌شود: How It’s Made Mobile crane

۲۱۹ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

باهم نحوه ساخته شدن و کارکردن چیزهای مختلف رو میبینیم

دیدگاه ها

رکسیو

کانال پیشنهادی برای شما
۸:۲۰

رکسیو - قسمت 27

رکسیو شش ماه پیش ۵۲ بازدید
۱۰:۶

رکسیو - قسمت 27

رکسیو شش ماه پیش ۵۲ بازدید
۹:۳

رکسیو - قسمت 52

رکسیو شش ماه پیش ۵۲ بازدید
۷:۲۶

رکسیو - قسمت 18

رکسیو شش ماه پیش ۵۳ بازدید
۳۲:۴۰

رکسیو - قسمت 13

رکسیو شش ماه پیش ۵۴ بازدید
۶:۵۷

رکسیو - قسمت 31

رکسیو شش ماه پیش ۵۴ بازدید
مشاهده همه