دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مستند چگونه ساخته می‌شود: لنزهای تماسی (لنز چشمی)

۵۱۲ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

باهم نحوه ساخته شدن و کارکردن چیزهای مختلف رو میبینیم

دیدگاه ها

اوم نوم

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۲۵

اوم نوم: قسمت 23

اوم نوم دو سال پیش ۷۷۸ بازدید
۱:۲۵

اوم نوم: فصل 1 قسمت 13

اوم نوم دو سال پیش ۷۸۶ بازدید
۱:۲۳

اوم نوم: قسمت 5

اوم نوم دو سال پیش ۷۸۷ بازدید
۱:۲۸

اوم نوم: فصل 1 قسمت 6

اوم نوم دو سال پیش ۸۰۰ بازدید
۱:۲۶

اوم نوم: فصل 1 قسمت 9

اوم نوم دو سال پیش ۸۵۹ بازدید
۲:۴۶

اوم نوم: فصل 1 قسمت 2

اوم نوم دو سال پیش ۸۷۶ بازدید
مشاهده همه