دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مستند چگونه ساخته می‌شود: لنزهای تماسی (لنز چشمی)

۴۶۶ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

باهم نحوه ساخته شدن و کارکردن چیزهای مختلف رو میبینیم

دیدگاه ها