دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مستند چگونه ساخته می‌شود: کرک و پشم کشمیری

۳۶۲ نمایش
منتشر شده در: ده ماه پیش

باهم نحوه ساخته شدن و کارکردن چیزهای مختلف رو میبینیم

دیدگاه ها

تو تی تو

کانال پیشنهادی برای شما
۳:۱۰

تو تی تو - TuTiTu Toys | Race cars

تو تی تو یازده ماه پیش ۵۴۹ بازدید
۳:۱۰

تو تی تو - TuTiTu Toys | Microscope

تو تی تو یازده ماه پیش ۵۶۰ بازدید
۳:۱۰

تو تی تو - TuTiTu Toys | Mobile Phone

تو تی تو یازده ماه پیش ۵۶۲ بازدید
۳:۱۱

تو تی تو - TuTiTu Toys | Crane Game

تو تی تو یازده ماه پیش ۵۶۸ بازدید
مشاهده همه