دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مستند چگونه ساخته می‌شود: چای کیسه‌ای (تی‌بگ)

۴۱۲ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

باهم نحوه ساخته شدن و کارکردن چیزهای مختلف رو میبینیم

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۳:۲۶

لگو تکنیک: مدل بیل مکانیکی

لگو دو سال پیش ۱۲۴۲ بازدید
مشاهده همه