دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مستند چگونه ساخته می‌شود: دستگیره‌های پله برقی‌ها

۲۷۷ نمایش
منتشر شده در: نه ماه پیش

ساختن و چطور کارکردن وسایل رو اینجا میبینیم

دیدگاه ها

دیرین دیرین

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۱۶

وَردن

دیرین دیرین شش ماه پیش ۳۲ بازدید
۱:۱۶

بابای خاموشگر

دیرین دیرین شش ماه پیش ۳۲ بازدید
۱:۸

خرابات

دیرین دیرین شش ماه پیش ۳۳ بازدید
۱:۹

درآمد و هزاین

دیرین دیرین شش ماه پیش ۳۴ بازدید
۱:۱۴

کشیدنی خطرناک

دیرین دیرین شش ماه پیش ۳۴ بازدید
مشاهده همه