دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

پارچه چگونه تولید می شود؟

۱۷۴۴ نمایش
منتشر شده در: ده ماه پیش

ریسندگی یا بافندگی هنر بافتی است که در آن برای تولید پارچه، دو مجموعه جدا از هم یعنی نخ‌ها و رشته‌ها که تار و پود نامیده می‌شوند، در هم بافته می‌شوند. رشته‌های تار در قطعه پارچه به صورت طولی، و رشته‌های پود در عرض از این سو به آن سو می‌روند.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۶:۲۰

پلنگ صورتی: فصل ۳ قسمت ۵۶

پلنگ صورتی یازده ماه پیش ۱۰۱۰ بازدید
مشاهده همه