دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

پارچه چگونه تولید می شود؟

۱۷۹۶ نمایش
منتشر شده در: دوازده ماه پیش

ریسندگی یا بافندگی هنر بافتی است که در آن برای تولید پارچه، دو مجموعه جدا از هم یعنی نخ‌ها و رشته‌ها که تار و پود نامیده می‌شوند، در هم بافته می‌شوند. رشته‌های تار در قطعه پارچه به صورت طولی، و رشته‌های پود در عرض از این سو به آن سو می‌روند.

دیدگاه ها

شیر شاه

کانال پیشنهادی برای شما
۰۱:۲۸:۲۳

شیرشاه ۱

شیر شاه چهار ماه پیش ۱۲۱ بازدید
۰۱:۱۶:۱۴

شیر شاه ۱/۵

شیر شاه چهار ماه پیش ۱۵۳ بازدید
مشاهده همه