دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

پارچه چگونه تولید می شود؟

۱۰۵۷ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

ریسندگی یا بافندگی هنر بافتی است که در آن برای تولید پارچه، دو مجموعه جدا از هم یعنی نخ‌ها و رشته‌ها که تار و پود نامیده می‌شوند، در هم بافته می‌شوند. رشته‌های تار در قطعه پارچه به صورت طولی، و رشته‌های پود در عرض از این سو به آن سو می‌روند.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۴:۳۱

دور آهسته گلوله: قسمت 44

دور آهسته پنج ماه پیش ۱۰۸۹ بازدید
۸:۵۸

گربه‌های بانمک (55)

خنده‌دار ها پنج ماه پیش ۱۰۵۷ بازدید
۰:۲:۰

دستور تهیه: باقلا قاتوق

آشپزی شش ماه پیش ۱۰۳۱ بازدید
مشاهده همه

بولک و لولک

کانال پیشنهادی برای شما
۹:۱۷

Bolek and Lolek - India

بولک و لولک پنج ماه پیش ۱۳۵ بازدید
۹:۱۴

Bolek and Lolek - South America

بولک و لولک پنج ماه پیش ۱۴۹ بازدید
۸:۵۹

Bolek and Lolek - Canada

بولک و لولک پنج ماه پیش ۱۵۷ بازدید
۹:۱۶

Bolek and Lolek - The Arctic

بولک و لولک پنج ماه پیش ۱۷۹ بازدید
مشاهده همه