دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

هنر ساخت پنکیک: هیوگ دد پول

۱۰۹۶ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش

ددپول (به انگلیسی: Deadpool) با نام اصلی وید وینستون ویلسون، یک شخصیت خیالی شرور بزرگ در کتاب‌های کامیک منتشر شده توسط مارول کامیکس است که توسط کریس کلیرمونت و جان بیرن خلق شده‌است و برای اولین بار در جهش‌یافته‌های جدید در فوریه ۱۹۹۱ حضور پیدا کرد. ددپول دارای قابلیت ابرانسانی زوددرمانی است که از شخصیت جهش‌یافته ولورین مشتق شده و به او اجازه بازسازی مناطق آسیب‌دیده و یا از بین رفته ساختار سلولی او را با سرعتی به مراتب بیشتر از یک انسان معمولی می‌دهد. بدین سبب او حتی قادر به رشد مجدد اعضای حیاتی قطع شده بدنش است.

دیدگاه ها

تصادفی در کانال آشپزی

کانال پیشنهادی برای شما
۳:۴۰

لذت آشپزی سنتی

آشپزی دو سال پیش ۳۵۰ بازدید
۱۳:۲۲

لذت آشپزی سنتی

آشپزی دو سال پیش ۳۴۸ بازدید
۱:۳۶

دستور تهیه: کرن داگ

آشپزی سه سال پیش ۳۴۶ بازدید
۷:۴۳

لذت آشپزی

آشپزی دو سال پیش ۳۴۴ بازدید
۷:۲۸

لذت آشپزی سنتی

آشپزی دو سال پیش ۳۴۰ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه

دیرین دیرین

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۱۶

قالوان

دیرین دیرین دو سال پیش ۲۰۲ بازدید
۱:۹

ورزش همگانی

دیرین دیرین دو سال پیش ۲۰۴ بازدید
۱:۱۵

ُسفر سرنوشت

دیرین دیرین دو سال پیش ۲۰۴ بازدید
۱:۱۰

پارچه احترام دار

دیرین دیرین دو سال پیش ۲۰۵ بازدید
۱:۱۵

چرخ

دیرین دیرین دو سال پیش ۲۰۵ بازدید
۱:۱۷

مختلس اقتصادی

دیرین دیرین دو سال پیش ۲۰۶ بازدید
مشاهده همه