دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

هادی پاکزاد - هارمونی زرد

۳۲۷۵۴ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش

هادی پاکزاد از دنیا رفت. این خبر بدی بود که امروز شنیدم. برای همه لحظه‌های بدی که داشتم و حالم با شنیدن آهنگ‌های هادی پاکزاد بهتر شد این کلیپ رو اینجا منتشر کردم.....
به صدای من گوش نکن موسیقی زرد داره
به قلب من دست نزن بیماری سرد داره
به روح من نزدیک نشو که سالهاست طرد شده
به مغز من دست نزن سرایت درد شده
و از همون دور به من حس ماورایی بده
از موجودی که جون داره به من یک تداعی بده
و مثل نقاشی به من خو کن از مجرای نگاه
که من حرکت نمی تونم از چارچوب قاب سیاه

تو باش ولی موازی باش، همراه ولی لمسم نکن
میل به ترکیب یا واکنش، یا هرچی می ترسم نکن
پی ام نگرد که گُم میشم، با من نخواب که کم میشم
ترکم نکن که میمیرم، بسامدهای بم میشم
به سایه ی من دست نزن، که طیفی از هوس داره
طبیعت بی تاب من، انقطاع نفس داره

به عطر من دست نزن، که تو سینه ات قفس داره
که استنشاق بوی تو، اتصال عبث داره
به صدای من گوش نکن موسیقی زرد داره
به قلب من دست نزن بیماری سرد داره
پی ام نگرد که گم میشم، با من نخواب که کم میشم
ترکم نکن که میمیرم، بسامدهای بم میشم
به سایه ی من دست نزن، که طیفی از هوس داره

دیدگاه ها