دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون Python 3 - قسمت 11

۱۴۷ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

آموزش مقدماتی پایتون ۳ برای مبتدی ها

دیدگاه ها

شاون د شیپ

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 1 قسمت 5

شاون د شیپ پنج ماه پیش ۱۳۳۲ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 23

شاون د شیپ پنج ماه پیش ۱۳۰۳ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 20

شاون د شیپ پنج ماه پیش ۱۰۴۳ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 30

شاون د شیپ پنج ماه پیش ۱۲۲۲ بازدید
مشاهده همه