دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون 3 Python مقدماتی - ماژول

۱۶۳ نمایش
منتشر شده در: هفت ماه پیش

آموزش مقدماتی پایتون ۳ برای مبتدی ها

دیدگاه ها

پپا پیگ

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۵۵

Peppa Pig - Windy Autumn day (clip)

پپا پیگ هفت ماه پیش ۱۰۲ بازدید
۱:۴۲

Peppa Pig - At the beach (clip)

پپا پیگ هفت ماه پیش ۱۰۲ بازدید
۱:۱۹

Peppa Pig - Daddy Pig's birthday (clip)

پپا پیگ هفت ماه پیش ۱۰۲ بازدید
۲:۱۲

Peppa Pig - Compost (clip)

پپا پیگ هفت ماه پیش ۱۰۲ بازدید
۲:۱

Peppa Pig - Windy Castle (clip)

پپا پیگ هفت ماه پیش ۱۰۴ بازدید
۱:۴۵

Peppa Pig - Rainbow (clip)

پپا پیگ هفت ماه پیش ۱۰۴ بازدید
مشاهده همه