دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift مقدماتی - قسمت نهم: خاصیت‌های IBOutlet

۱۳۷ نمایش
منتشر شده در: چهار ماه پیش

قسمت نهم سری آموزش زبان برنامه‌نویسی سوئیفت Swift در دوره مقدماتی آشنایی با خاصیت‌های IBOutlet Swift IBOutlet Properties

دیدگاه ها

تصادفی

مشاهده همه

کیپر (Kipper)

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 34

کیپر (Kipper) چهار ماه پیش ۲۴۹ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 32

کیپر (Kipper) چهار ماه پیش ۲۵۹ بازدید
۷:۳۷

کی‌پر: فصل 1 قسمت 1

کیپر (Kipper) چهار ماه پیش ۲۷۵ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 20

کیپر (Kipper) چهار ماه پیش ۲۷۹ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 4

کیپر (Kipper) چهار ماه پیش ۲۹۸ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 5

کیپر (Kipper) چهار ماه پیش ۳۲۶ بازدید
مشاهده همه