دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش زبان برنامه‌نویسی گو Go lang مقدماتی: سلام جهان

۳۶۳ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

گولنگ برای مبتدی ها، این زبان برنامه نویسی را میتوان به سادگی یادگرفت

دیدگاه ها

پپا پیگ

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۵۰

Peppa Pig - Peppa's new shoes (clip)

پپا پیگ سه سال پیش ۴۱۶ بازدید
۵۲

Peppa Pig - Rescuing Mrs Fish (clip)

پپا پیگ سه سال پیش ۴۲۱ بازدید
۱:۱۱

Peppa Pig - Message in a bottle (clip)

پپا پیگ سه سال پیش ۴۲۴ بازدید
۱:۱۵

Peppa Pig - Daddy Pig's pancake (clip)

پپا پیگ سه سال پیش ۴۲۵ بازدید
۳:۹

Peppa Pig - Miss Rabbit's day off (clip)

پپا پیگ سه سال پیش ۴۲۵ بازدید
۱:۴۹

Peppa Pig - Princess Mummy Pig (clip)

پپا پیگ سه سال پیش ۴۲۷ بازدید
مشاهده همه