دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نابودگر ماشین جدید جنگی روسیه برای جنگ‌های نوین

۴۴۵۲۵ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

بعد از جنگ روسیه در چچن و انهدام تعداد بسیاری از تانک‌های روسی توسط شبه‌نظامیان و در جنگ‌های شهری، کارشناسان و مقام‌های نظامی روسیه به این نتیجه رسیدند که تانک‌ها برای جنگ‌های شهری کارآمد نیستند. تانک‌ها در جنگ‌های شهری بسیار آسیب پذیر هستند و به سادگی با موشک‌های ضدتانک منهدم شده و هزینه‌های زیادی را به ارتش‌ها تحمیل می‌کند.
بنابراین نیاز به ماشین‌های نوینی برای جنگ‌های شهری و به خصوص برای محافظت از تانک‌ها حس می‌شد. ماشین جنگی جدید روسیه داری انواع مختلف سلاح و موشک برای مقابله با نفرات، تجهیزات زرهی و انهدام سنگرهای شهری است. نابودگر قطعا نقش پررنگی در جنگ‌های آینده دارد.

دیدگاه ها