دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

بررسی مفهوم و وضعیت گوشی های تلفن همراه ماجولار

۳۶۷۶۰ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

اصطلاح تلفن‌های ماجولار این روزها بسیار مطرح است. تلفن‌هایی مانند پی سی ها که بتوانیم اجزای آن‌ها را جدا جدا خریداری کرده و سرهم کنیم یا وقتی از حجم ذخیره سازی خود راضی نبودیم بتوانیم به جای تعویض کل تلفن یا ساختن با چیز یکه داریم، ماجول حافظه را بیرون بیاوریم ویک ماجول مشابه ولی با حافظه بیشتر به جایش بگذاریم. در این ویدئو درباره این مفهوم صحبت می‌شود.

دیدگاه ها

انگری‌بردز

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه