دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

لوازم و ابزارهای مورد استفاده در دیتاسنترها

۲۰۸ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

بررسی اجمالی بهترین دیتاسنتر(مرکز داده) های جهان با ویژگی های آنها

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۸:۴۳

بولک و لولک: فصل 1 قسمت 55

پنج ماه پیش ۲۲۷ بازدید
۳:۱

دستور تهیه: دنده گوسفند

آشپزی شش ماه پیش ۲۲۷ بازدید
مشاهده همه