دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

کریس هدفیلد - زندگی انسان در فضا چگونه است؟ (شستن دست‌ها در فضا)

۷۳۵ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش

نمایی از درون ایستکاه بین المللی فضایی

دیدگاه ها