دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

کریس هدفیلد - زندگی انسان در فضا چگونه است؟ (شست و شو در فضا)

۵۷۵ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش

نمایی از درون ایستکاه بین المللی فضایی

دیدگاه ها