دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

کریس هدفیلد - زندگی انسان در فضا چگونه است؟ (مسواک زدن در فضا)

۲۶۷ نمایش
منتشر شده در: هشت ماه پیش

نمایی از درون ایستکاه بین المللی فضایی

دیدگاه ها